תקנון שימוש באתר

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כללי

האתר hamozeg (להלן: האתר), הוא אתר אינטרנט, הפועל למכירת יין, אלכוהול, מוצרים נלווים ומשקאות משלימים (להלן השירותים). האתר הינו בבעלות “משקאות הכפר” עוסק מורשה מס’ 200494672 (להלן: “העסק”).
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן “רוכש”) מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר, ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או העסק ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה כל פעולת רכישת מוצר המוצע למכירה באתר
רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים, המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל או תאגיד רשום בישראל.
ברכישת מוצר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבלת ניוזלטר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני מהאתר. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, לרבות ע”י שליחת הודעה ל:Service@hamozeg.com העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי העסק ו/או האתר בגין שינוי כאמור
בכל שאלה לגבי השימוש באתר וההזמנות באתר ניתן לפנות בטלפון 1-700-706-570.
העסק, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

תנאי שימוש

רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: ויזה,לאומי קארד, דיינרס, אמריקן אקספרס בע”מ, מאסטרקארד וישראכרט בע”מ ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי.
למשתמש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
הזמנתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש;
המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי;
המען אליו יש לספק את השירות נמצא באזורי השירות של העסק ו/או האתר כהגדרתם להלן.

פרטי הרוכש ותשלום:

בעת רכישה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה/ שם חברה, מס’ טלפון, שם ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ואופן התשלום.
חיוב כרטיס האשראי הוא במהלך יום ביצוע ההזמנה באתר. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צויין אחרת במפורש.
התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי ,במזומן או בחלוקה לתשלומים עם ריבית (בכפוף לאישור חברת האשראי). פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים, אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, אנו ניצור איתו קשר טלפוני, ביום העבודה הקרוב כדי לקבל את פרטי כרטיס האשראי.

מדיניות שירותים וביצוע הזמנה:

באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שהתרשם ממנו וממחירו, המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה.
בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.
במקרה שמוצר שהוזמן ע”י הרוכש אינו במלאי, יצור עימו העסק קשר טלפוני ויעדכן אותו או כל מונח דומה אחר, שמשמעותם תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה תוחזר לרוכש באמצעות כרטיס האשראי התשלום ששילם עבור המוצר.
יינות שמוצעים למכירה משנות בציר שונות מסופקים לפי שנת הבציר שזמינה אצל היבואן או היצרן. רוב המוצרים נמצאים במלאי באופן סדיר. אם הוזמנו מוצרים שאזלו מהמלאי או חסרים זמנית, תימסר הודעה טלפונית לרוכש ויתואם מועד למשלוח חלופי.
האתר מתעדכן כך שכל המוצרים המוצגים בו יהיו זמינים ככל האפשר. עם זאת הזמינות של המוצרים תלויה במלאי של היבואנים והיצרנים.
מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות ההזמנה באתר והעסק אינה מחויבת למועדים אלה.
מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הרוכש באתר. העסק יהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם כראות עיניה ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הרוכש.
מחירי המוצרים הנמכרים באתר אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בעסק אשר יכול לשנות את המחירים באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי.

אחריות המוצרים:

האחריות לטיב המוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים של המוצרים, ובהתאם לתנאי האחריות והשימוש הצמודים לכל מוצר ו/או שרות.
הנתונים המופיעים על המוצרים הם נתונים של יצרני המוצר ובאחריותם הבלעדית.
אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי העסק מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
העסק רשאי לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל.

השירותים ואבטחת האתר:

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש) שמור לעסק ו/או מי מטעמו הזכות לפסול את ההזמנה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של העסק. פרטים אלו לא יועברו על ידי האתר ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. הרוכש נותן בזאת את הסכמתו כי העסק ישלח אליו דואר אלקטרוני והודעות sms ותפנה אליו בכתב או בעל פה בנוגע למבצעי קידום מכירות של העסק, חידושים באתר, פרסומות מסחריות וכדומה, אלא אם יודיע לה בכתב כי אינו מעוניין בכך.

החזרת מוצרים, ביטול הזמנה, שינוי הזמנה

הרוכש יהיה רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים, וזאת בכפוף להחזרת המוצרים באריזתם המקורית שלא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בהם שימוש, ובלבד שהציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
במידה והביטול של ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, על פי חוק הגנת הצרכן, זכאי העסק לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהעסק ע”י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש. כמו כן, במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח תהא רשאי העסק לגבות מהרוכש את דמי המשלוח החלים לפי העניין.
סייגים לזכות ההחזרה: לא ניתן להחזיר מוצרים פסידין (יין, אייריש קרים, שוקולד וכו’). מכיוון שיין עלול להתקלקל בהחזקה לא מבוקרת, ולא יכולה להיות לנו שליטה כיצד הוחזק יין שהוחזר אלינו, לצערנו לא נוכל לקבל בחזרה בקבוקי יין. במקרים של איחור באספקה, הלקוח יוכל לבטל את העסקה בלא גביית דמי ביטול.
שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות הטלפון 1-700-706-570 בלבד.
במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.
העסק יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל הזמנה וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר למשתמש ל Service@hamozeg.com לרוכש לא יהיו כל טענה או תביעה או דרישה כלפי העסק בגין ביטול העסקה על ידו.
הרוכש לא יהיה רשאי לכל פיצוי מהעסק בגין הביטול ו/או השינוי כאמור. במקרה זה יזוכה הרוכש בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר ע”י העסק, יחויב הרוכש בהתאם להזמנה ששונתה.

דמי משלוח מדיניות משלוחים והזמנות

המשלוחים של המוצרים שנרכשים באתר הם לכל חלקי הארץ,לאתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזורי השירות, וכל עוד אין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח בסך 29 ש”ח לכל ארגז של 12 בקבוקים בגין אספקת מוצרים למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת.העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתו ואינו מתחייב להודיע מראש על השינוי.
המשלוח יצא תוך יום או יומיים עבודה, מרגע אישור ההזמנה באתר. משך הזמן בין אישור ההזמנה לבין קבלת המשלוח היא עד שלושה ימי עסקים בכפוף לזמינות הדואר.
ימי ושעות אספקת המשלוח: בימים א’-ה’ (לא כולל חגים) בתאום מראש עם הלקוח.
המשלוח יימסר לרוכש ו/או למבוגר אחראי מטעמו ובכתובת בה נקב הלקוח בהזמנה בלבד
אי עמידת העסק במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הרוכש מחובתו לשלם לעסק בגין האספקה. ניתן לאסוף את המוצרים מהעסק לפי שעות הפעילות המפורסמות באתר ובתיאום מול בית העסק.

זכויות והגבלת אחריות:

האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.
האתר נוקט בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר אמין, במקרים בהם תתגלה טעויות במידע המוצג באתר, ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה וכן יאפשר את ביטול העסקה בלא גביית דמי ביטול.
בכל מקרה חבות העסק, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים באתר לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.
בעלות ושמירה על זכויות האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות העסק וחלקם בבעלות אחרים. רוכש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר העסק מתירה למשתמש “להוריד” (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי. היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו בכלל.
הגבלת אחריות האחריות הבלעדית למוצרים, לטיבם ולכל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו”ב, חלה על היצרנים של המוצרים, וכפופים לדין לחוקים והתקנות להגנת הצרכן.
העסק אינו אחראי לנזק מכל סוג שייגרם לרוכש באתר ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהדברים הבאים, ובהתקיים כל אחד מהם יהיה העסק רשאי להודיע על ביטול הרכישה באתר, כולה או מקצתה:
רכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופא, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בסיסמת הרוכש באתר וכיוצ”ב.
מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת העסק, לרבות אך לא רק – מחמת כוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה וכיוצ”ב.
מוצרים שיירכשו באתר ואשר צד שלישי שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לעסק, והכול בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
תקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר.
הרוכש ישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לעסק ו/או לצד שלישי כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
מלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא ישא העסק בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הרוכש.
בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס לאתר ו/או משתמש בו ו/או מזמין שירותים ממנו. כמו כן, העסק לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית באתר על ידי רוכש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטת העסק. העסק רשאי להפסיק או למנוע את התקשרות עם הרוכשים או את הגישה של הרוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.
כל אזכור באתר של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות לרוכש ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.
העסק לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי בכל מקרה שבו רכישה לא תיקלט במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש מוצרים.
העסק לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הרוכשים או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר, בכל חומר מודפס אחר או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאי העסק, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.

כשרות:

העסק עושה מאמץ על מנת לעדכן באופן בסוגי הכשרויות המופיעים על המוצרים אולם לא ניתן לראות בכך סמכות הלכתית על כשרות המוצרים המופיעים באתר והרוכש מוותר בזאת על כל זכות בקשר לכשרות המוצר כלפי העסק ו/או האתר. בכל שאלה לגבי כשרות המוצר מתחייב הרוכש לפנות לרבנים המוסמכים ולבדוק את שמות המותגים, המוצרים, סוגם, תהליך ההתססה, הזיקוק, היישון, חמץ, ההבשלה וכיוצ”ב.

אופן הרכישה:

האתר הינו אתר מאובטח המשתמש בשיטות המקובלות בענף. שרתי האבטחה נועדו להגן על מערכות האתר ועל כל שרשרת החיוב ומערך האספקה. מערכת האתר הינה מערכת סגורה ומאובטחת, ככל האפשר. כל פרטי הרוכש, לרבות פרטי החיוב, נשמרים במערכת על גבי שרת מאובטח שאינו ניתן לגישה, למעט למספר מצומצם של אנשים המורשים לכך. העסק מצהיר כי לא ישתמש במידע השמור אצלו לצרכי כל פעולה המנוגדת לתנאי המסחר התקינים ולא תעביר מידע זה לשום גורם אחר. העסקאות המבוצעות באתר מוצפנות בפרוטוקול SSL, שהינו פרוטוקול ההצפנה המקובל בעולם להצפנת מידע ומאפשר הצפנה של המידע בין השרת לדפדפן של המשתמש. כאמצעי הגנה נוסף בכל קניה מתבצעת בדיקה קפדנית לאימות פרטי כרטיס האשראי מול חברות האשראי בזמן אמת, במטרה למנוע שימוש לרעה בכרטיס האשראי.
החוק החל ותניית שיפוט מקומית ספציפית על ההתקשרות בין הרוכש לבין העסק במסגרת האתר וכן במסגרת המפורט בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. העסק והרוכש מצהירים כי ככל שיתעורר ביניהם סכסוך כלשהו ייערך ניסיון מצידם ליישבו מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט ברמלה בלבד.

בעלות ושמירה על זכויות:

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות העסק וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. העסק מתירה למשתמש “להוריד” (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי העסק מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי. השמות “משקאות הכפר” ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של “משקאות הכפר” הם בבעלות מלאה ובלעדית של העסק, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהעסק.
טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא יחייב את העסק.
תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיוצ”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העסק הוא המועד הקובע לכל דבר.
העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
מובהר כי שירות העסק באתר ו/או התקנון אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה
כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את העסק ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לעסק ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. כל מחלוקת משפטית בין רוכש ו/או גולש באתר לבין האתר בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט בעיר רמלה בלבד.

דברו איתנו בפייסבוק